Dones i músiques entre segles

Dones i músiques

Estas "Notas de un método" no son anotaciones, sino notas en sentido musical, lo cual impone, más que justifica, la discontinuidad. Habiendo sido la continuidad perseguida por Occidente el más grave de sus obstáculos, al conservar la melodía, o buscándola, ha salvado lo que hay más allá del ritmo. (ZAMBRANO, M. 1989)

El projecte Dones i músiques entre dos segles. La cultura no transforma, nosaltres transformem la cultura, és un repositori digital de fonts per a l'estudi de la relació entre les dones i les músiques a Catalunya. Està focalitzat en la relació professional de les dones amb el món musical entre 1850 i 1950, per situar-les dins un context cultural en contínua transformació. Intenta apropar-se, conèixer i donar recursos per a ser capaces de formular-nos algunes preguntes més i donar lloc a un altra mirada, personalment parteixo d’aquestes:

Quina és la imatge de les dones professionalitzades en la pràctica musical que ens ha quedat en la retina? Què s’escriu sobre elles als diaris? Quins espais ocupen en les seves representacions? A què respon el nostre imaginari?

Alhora, vol ajudar a la creació d’un imaginari més enllà de la fotografia oficial i, amb equitat, valorar quina aportació fan les dones des de les primeres companyies d'òpera o sarsuela, les concertistes, les compositores, les directores al llindar entre els dos segles, les professores o les que com Pilar Primo de Rivera programen l'educació de les dones i la seva relació amb la música després de la Guerra Civil.

Tinc una amiga que sempre em diu que el subtítol del projecte és una provocació. I potser sí que ho és. De fet ho és. No crec en la consideració de la cultura com un ens més enllà de nosaltres mateixes, com un sol ens transfomador, allunyat de tota la complexitat de les vivències i relacions amb el nostre entorn, les relacions socioeconòmiques i les consideracions no equitatives de les diferents produccions i pràctiques culturals, amb les quals quotidianament convivim. En realitat és una invitació a pensar què volem dir quan utilitzem aquests termes: cultura i transformació.