Dones i músiques entre segles

Dones concertistes

Orquestra femenina

Aquesta Associació està totalment integrada per senyoretes, professores i deixebles del Conservatori Femení i constitueix una entitat única en el seu gènere a Espanya. La susdita orquestra deixa el nom de la nostra ciutat a un nivell ben envejable dintre l'esfera musical.

Porta el nom d'Orquestra Femenina de Barcelona i actua, amb èxit creixent d'ençà de l'any 1933. Ha donat concerts en les principals entitats artístiques i culturals de Barcelona i Catalunya, i el curs passat clausurà brillantment la temporada de les entitats musicals de Tortosa, Reus i Tarragona. També actuà, en el transcurs del dit exercici, en altres entitats similars de Tàrrega i Terrassa.

Totes les associacions de música de Catalunya han confiat algunes de les seves sessions d'enguany a tan notable conjunt, les quals s'iniciaran amb les que a primers del vinent mes de desembre tinddran lloc a les associacions de música de Girona, Olot i Figueres, amb un programes plens d'interès, sota la direcció experta i atenta de la fundadora de l'Orquestra, la senyora Isabel de la Calle.

Orquestra Femenina. (1935, novembre 23). La Veu de Catalunya : diari catalá d’avisos, noticias y anuncis, 8. ARCA. Arxiu de Revistes Catalanes Antigues.