organització del respositori

Organització del repositori

El recull documental d'informació, de les relacions entre les dones i les músiques, en els anys 1850-1950, esdevé una font d'informació per al seu estudi i, alhora, vol esdevenir també, un punt de partida per aprofundir en qualsevol dels temes proposats per totes les persones interessades en el focus de la recerca.

Així en aquest punt de partida s'ha intentat donar una visió del collage de documentació subjecta a ser recuperada, no hi ha la pretensió de documentar totes les referències d'un segle, però sí, recollir les suficients per obrir nous espais d'investigació.

És un repositori nascut de la curiositat, de la meva curiositat, que m'ha portat fins aquí a partir d'algunes referències soltes a l'hemeroteca. Quantes n'hi ha? Com exerceixen? Què en pensen d'elles al seu temps? On actuen?

En el meu imaginari, gràcies a l'educació que he rebut, no existia aquesta possibilitat, com moltes altres en relació amb les dones. La recerca a la premsa i revistes de l'època ens ajuda a situar-les, a situar-les i copsar el context en què viuen.

Els resultats que ens ofereixen les hemeroteques i recursos digitalitzats podria esdevenir un treball infinit, queden moltíssimes referències per recuperar. L'estructura del repositori digital respon a la classificació per paraules clau del gestor de referències documentals Zotero per organitzar la documentació. L'intent de classificació és només això, un intent que em serveix per organitzar l'estructura per moure'm entre els dos segles i les dones que en formen part.

S'han fet quatre grans grups per agrupar les referències documentals i s'ha de tenir en compte que les majúscules, minúscules i accents són importants per recuperar les cerques. També s'ha de tenir en compte que algunes de les referències documentals fan referència a més d'un dels epígrafs i per tant es pot trobar en la cerca d'algunes paraules amb més d'una entrada.

Apunts generals Accés a l’educació Professionalització Espais de representació
Bibliografia Educació acadèmia Compositores Espai privat
Política cultural Educació reglada Directores Espai públic

Teoria i història de la música

Intèrprets Programació
Saló - Sala - Casino - Altres
Teatres - Auditoris

Gràfiques realitzades amb les dades del repositori