Dones i músiques entre segles

Dones i composició musical

Massana, G., & Teresa, M. (2019). Les compositores catalanes del segle XIX: Un impuls creador [Ph.D. Thesis, Universitat Autònoma de Barcelona]. En TDX (Tesis Doctorals en Xarxa). http://www.tdx.cat/handle/10803/670264

En aquest treball s’ha sistematitzat, descobert i indexat un repertori que fins ara no s’havia estudiat, l’obra de les compositores que visqueren a Catalunya durant el segle XIX, des de la primera de la qual tenim referència, Maria Dolors Vedruna, fins a la darrera de que és objecte aquest estudi, Maria Lluïsa Casagemas, la primera dona a escriure una òpera, Schiava e Regina (1892), a l’edat de 18 anys.

A principis del segle XIX va haver un desvetllament en la consciència creadora de l’univers femení a Catalunya. El desenvolupament econòmic, les transformacions en l’estructura social i la participació de la burgesia en òrgans de decisió tant importants com l’educació, van formar part del context que va permetre que aquestes dones fossin no només educades exquisidament, sinó també instruïdes amb el sentit complet i complex de la paraula.