Dones i músiques entre segles

Repartiment de premis en la Escola Municipal de Música

Ítem

1915_teresa_borull_feminal_96.jpg
1915_senyora_ventura_feminal_96.jpg
1915_repartiment_premis_escola_musica_feminal_96.jpg

Títol

Repartiment de premis en la Escola Municipal de Música

Data

28/03/1915

Drets

Domini públic. Biblioteca de Catalunya

Tipus

Magazine Article

Tipus d'ítem

Magazine Article

Note

Una bella y culta festa tingué lloch en la nit del dia 20 del passat Febrer, en la Sala de Cent de l'Ajuntament, ab motiu del repartiment de premis als alumnes de la Escola Municipal de Música corresponents als cursos de 1911 a 1912, 1912 a 1913 y 1913 a 1914.

(...)

Després del discurs del president, que fou molt aplauidt, se verificà un concert vocal y instumental a càrrech dels alumnes premiats senyoreta Teresa Burrull y Orri (...)

senyoreta Eulalia Torres, premi de piano, 1912 a 1913 (...)

senyoreta Agna Tomàs, premi de violí, 1913 a 14, (...)

colaboranthi les senyoretes Pilar Rufi, Andrea Fornells y'l senyor Savilla. (..)

La senyoreta Teresa Burrull, feu els seus estudis de piano baix la direcció del professor de la Escola, senyor Canals (...)

La senyoreta Eulalia Torres, dexebla també del professor Canals (...)

La senyoreta Agna Tomàs, es devinguda una distinguida professora de violí després de brillants estudis, que li ha permès guanyar el premi de l'Ajuntament del curs 1913 al 14, y ademés ha guanyat en renyides oposicions, el violí ofert per Mr. Maire.

Archive

ARCA. Arxiu de Revistes Catalanes Antigues

Archive Location

Digital

Data

28/03/1915

Issue

96

Pàgines

6-7

Publication Title

Feminal

Drets

Domini públic. Biblioteca de Catalunya

Títol

Repartiment de premis en la Escola Municipal de Música

URL

Attachment Title

1915_teresa_borull_feminal_96.jpg
1915_senyora_ventura_feminal_96.jpg
1915_repartiment_premis_escola_musica_feminal_96.jpg

Col·lecció

Citació

“Repartiment de premis en la Escola Municipal de Música,” Dones i músiques entre segles, consulta 25 febrer de 2024, https://donesmusiques.net/items/show/724.