professionalització

Aquest és, juntament amb el d’espais de representació, el que ha estat més complex trobar les paraules clau per a definir la documentació classificada. Per això s'han creat quatre grans grups: interpretació, composició, direcció i comú a totes registre sonor. La interpretació s'ha subdividit entre música instrumental i música vocal amb uns subgrups del gènere musical i el tipus d'instrument. S'ha intentat no obrir moltes paraules per classificar els gèneres musicals perquè seria infinita, s'ha classificat en relació amb la quantitat documentació del repositori.

Respecte als instruments sí que s'anomenen tots i les paraules poden ampliar-se en funció de la documentació referenciada. Són també molts els noms que podrien definir els agrupaments i s'han creat els que són més representatius.

Gran part de les dones que apareixen a la documentació entre els anys 1850-1900 i les que es situen entre els dos segles, el 1900, són dones professionals que treballen en les companyies d’òpera i sarsuela als teatres, sales, casinos de moltes poblacions del territori. Un dels documents de partida d’aquesta recerca és la publicació a la Revista de Girona, d’Enric Girbal, del llistat de companyies d'òpera i sarsuela que actuen al teatre de la ciutat.

Interpretació   Composició Direcció Tipus d'agrupament
Música instrumental  Música vocal Compositora Directora Companyia
Nom tipus instrument Cuplet Compositora. Música Directora. Nom agrupament Companyia de Sarsuela
Arpista Lieder Compositora. Lletra Directora. Coral Companyia d'Òpera
Clavincelista Òpera Cm. nom peça. Nom autora Directora. Orquestra Coral
Guitarrista Sarsuela Partitura Orquestra
Pianista Cant Partitura. Música Quintet
Violinista Partitura. Lletra Sextet
Violoncel·lista Llibret
Registre sonor Registre sonor Registre sonor Registre sonor