Nieves Suárez actua en Eldorado

Ítem

1910_Nieves_Suarez_Feminal_44.jpg

Dublin Core

Títol

Nieves Suárez actua en Eldorado

Data

27/11/1910

Idioma

ca

Tipus

Magazine Article

Zotero

Tipus d'ítem

Magazine Article

Note

Maria Pitxot

Aquest mes de Novembre la societat de Barcelona ha estat de festes; desenpenyant en primer lloch, l'acontexament artístich del concerts de María Gay.

(...)

Poch podía pensar la qui es devinguda tan gran artista, arribar a les hores de triomf assolides avuy, quan a 18 anys devingué esposa del pianista Joan Gay, el qui, malgrat sos millors desitjos, no arribà may a traspassar una mitjana artística. Més, axís y tot, ab la creació del seu Orfeó Nova Catalonia (...)

Car María Pitxot, qui apenes sabía de nota als 22 anys, se trobà al front de la secció femenina del Oferó fundat pel seu espòs y sentintse palpitar d'entusiasme per la nostra cansó, sense por, coratjosament, - Tal vegada al comensar sa labor artística, pensant més en assegurar el pervindre dels seus tres fillets qu'en els triomfs artístichs que podia esperar (...)

¿Qui ha oblidat la primera audició de Cansons Catalanes que'ns donà'l matrimoni Gay-Pitxot en la Sala Parés?

(...) La María Pitxot de Gay, extengué les ales, y ab germans y fills s'envolà a París a estudiar.

Alicia Chesselet

(...) En la mateixa vetlla Mademoiselle Alicia Chesselet, distingida dexeble de la Schola Cantorum, d'hont ha sortit fa poch temps terminada sa carrera de professora de cant para exercirla en l'Academia Ainaud, ens donà a conèxer ab maestría uns interessants fragments de música del segle XVII y XVIII.

 

Abstract Note

Article actualitat sobre Maria Pitxot i foto d'Alicia Chesselet

Data

27/11/1910

Extra

Archive Location: Catalunya
Publisher: DIGIBÍS S.L.U.

Issue

44

Idioma

ca

Pàgines

3-5

Publication Title

Títol

Barcelonines

URL

Citació

“Nieves Suárez actua en Eldorado,” Dones i músiques, consulta 24 octubre de 2021, https://donesmusiques.net/items/show/1867.