espais de representació

Aquest epígraf és el que, a l'hora de classificar la documentació, ha estat més complex. S’ha intentat crear uns grans grups per facilitar la recuperació de la informació del repositori. Ens interessa conèixer diversos aspectes en relació als espais de representació: El tipus d’espai, qui i què es programa.

A més a més de l’agrupació per tipologies d’espai d’actuació, també s’ha tingut en compte l’espai privat (que fa referència al domicili) i l’espai públic (entès com actuacions al carrer). Sota cadascun dels epígrafs també, si en el document s’anomena, apareix el nom de l’espai tal i com queda referenciat al document. S’han respectat les nomenclatures i l’idioma en què apareix perquè això ens permeti en properes recerques recuperar-lo.

El gran “calaix de sastre” de Saló - Sala - Casino - Altres, s’ha creat per la quantitat de paraules que defineixen els llocs d’actuació. També ens permet separar les programacions als grans teatres d’aquells més petits, habitualment gestionats per societats, associacions, ateneus, que es multipliquen a partir del 1850 fins a la Guerra Civil. El moviment associatiu a Catalunya és molt important i també ho és per la programació musical al territori.

Respecte als programes de música s’ha organitzat per l’autoria de la peça i el nom de la peça. Aquesta informació ens aporta també conèixer el “gust” de les èpoques, tot i que veiem clarament el cànon musical establert, segurament fins avui en dia, en el segles XIX i XX.

Espais de representació
Espai-privat Espai- públic Saló - Sala - Casino - Altres Teatre-Auditori
Espai privat. nom de la persona o domicili Espai públic. Ciutat Nom de l'espai Nom de l'espai

Programació
Societat - Associació - Orfeó Entitat privada Entitat pública
Nom de l'entitat que programa Entitat privada. Nom de l’entitat Entitat pública. Nom de l’entitat

Programa Tipus audició
 Altres paraules per definir
Pr. Nom obra. Autoria Audició Crítica i interpretració
Au. Auoria peça Concert
Funció
Recital