apunts generals

Apunts generals

En l'epígraf apunts generals trobem aquelles referències que tenen l'especificitat de ser part de la bibliografia de la referència del focus d'estudi, són estudis de l'època o pertanyen al que denominem polítiques culturals en el subgrup a Zotero.

Teoria i història de la música ens serveix per a classificar la documentació que les artistes escriuen i publiquen en relació amb el focus d'estudi.

Política cultural s'entén en relació amb la institucionalització de formes de suport a les artistes, premis, subvencions, oposicions, regulacions i esdeveniments que ajuden a donar les possibilitats d’una possible professionalització.

A bibliografia s'ha classificat tota la documentació que fa referència al tema d'estudi, tant la més contemporània, com aquella que s'ha publicat a partir de l'any 1950.

Quadre de classificació Apunts generals

Teoria- Història de la música Política cultural Bibliografia
Història Concurs Bibliografia
His.Títol. Autoria Oposició
Teoria Patrocini
Teo. Títol. Autoria Premi
Conferència Subvenció
Periodista Nom entitat
Periodista. Nom de la revista