accés a l'educació

L'epígraf sobre l'educació s'ha dividit en dos grans apartats: l'educació reglada i acadèmia. S'ha considerat reglada aquella que té a veure amb els estudis als conservatoris i les escoles municipals de música en les ciutats i a acadèmia es recull tota la documentació que esmenta al mestre, mestra, professor, professora o es parla de deixebles.

La paraula professora ens serveix per organitzar també la professionalització de les dones en aquest camp. Són moltes les dones que es guanyen la vida donant classes a les diferents acadèmies, escoles o en classes particulars, segurament moltes més de les que s'ha detectat a la documentació. La regularització i les oposicions a mestratge, tant en les pròpiament de música com quan les dones accedeixen a la normal, es veu reflectida als diaris de premsa local on es publiquen les llistes de les aspirants.

Educació acadèmia Educació reglada
Nom acadèmia Conservatori
Mestra. Nom de la mestra Escola municipal de música
Mestre. Nom de la mestre Nom de l'entitat
Educació - Direcció
Professora
Professora. Nom professora
Professora. Nom tipologia